Οι Εταιρείες του Ομίλου

  • Το άρμα του Ομίλου εταιρειών ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ,  είναι η εταιρεία  «ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ Α.Ε.Β.Τ.Ε ΣΙΔΗΡΟΣ - ΧΑΛΥΒΑΣ» που δραστηροποιείται στο χώρο του σιδήρου μπετόν και του σιδήρου εμπορίου καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς σε ότι αφορά τη διακίνηση και εμπορία του υλικού. Η εταιρεία αυτή δραστηροποιείται στο χώρο από το 1973 επεκτείνοντας το δίκτυο πωλήσεων της σε όλη την Ελλάδα. Στεγάζεται στον Ασπρόπυργο σε μια έκταση 20.000 τ.μ που διαθέτει γραφεία και αποθηκευτικους χώρους. Η εταιρεία μας διατηρεί μεγάλα αποθέματα για να καλύπτει πάντα έγκαιρα τις ανάγκες της όποιας ζήτησης της Αγοράς.
  • Η μεταφορική εταιρεία ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΙΜΕ ΕΠΕ εξυπηρετεί όλες τις μεταφορές των προϊόντων μας σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός της μεταφορικής εταιρείας είναι να καλύπτει τις ανάγκες της μητρικής εταιρείας και των πελατών της και όχι τρίτων. Αποτελείται από ένα στόλο 20 φορτηγών αυτοκινήτων και απο προσωπικό άριστα εκπαιδευμένο.
  • Το 1998 υπήρχε η θεληση της επέκτασης των δραστηριοτήτων και σε άλλους τομείς γι΄αυτό και δημιουργήθηκε η εταιρεία TRIGON GAS Α.Ε. που δραστηριοποείται στην εμπορία των υγραερίων. Η εταιρεία αυτή εξαγόρασε άλλες μικρότερες προκειμένου να μεγαλώσει και να στελεχωθεί με ανθρώπινο δυναμικό το οποίο να γνωρίζει το αντικείμενο και τις ιδιαιτερότητες αυτού. Οι εγκαταστάσεις της λαμβάνουν χώρο στην Χαλκίδα σε μια έκταση (8.000τμ) που περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις και αποθηκευτικούς χώρους πληρώντας όλους του όρους ασφαλείας. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι τελαυταίας τεχνολογίας και σύντομα οι δραστηριότητες θα επεκταθούν και στην εμφιάλωση υγραερίου.
  • Τέλος λόγω αγορών και ύπαρξης πολλών περιουσιακών στοιχείων δημιουργήθηκε η  «ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ Διαχείρηση Ακινήτων Α.Ε.» σκοπός της οποίας είναι κατ’αρχήν η εκμετάλλευση  των  υπαρχόντων  περιουσιακών  ακινήτων  του  ομίλου, καθώς  και  οι νέες επενδύσεις Real Estate.
trigonis_group1.jpg

Επικοινωνία

Σίδηρος-Χάλυβας / Μόνωση / Ξηρά Δόμηση

www.trigonis.gr

Google Maps

Tel.(GR) +30 210 5596720

Fax Server +30 210 5596728

email: sales@trigonis.gr
  

Προϊόντα Λευκοσιδήρου

www.trigonis.gr

Google Maps

Tel.(GR) +30 210 5596720

Fax Server +30 210 5596728

email: sales@trigonis.gr
  

TRIGON GAS

www.trigonis.gr

Google Maps

Tel.(GR) +30 210 5596720

Fax Server +30 210 5596728

email: trigongas@trigonis.gr

  

Αναζήτηση

Κεντρικό μενού