Αφοί Τριγώνη
 
 


Βοηθητικά Υλικά

Σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και τους κανονισμούς του "Κ.Τ.Χ" (Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων) η εταιρεία διαθέτει όλη τη γκάμα βοηθητικών υλικών.

Έτοιμος Οπλισμός για τοιχοποιία (σενάζ/πρέκια)

 
Αποστάτες  
Πρόκες
Σύρματα
Υλικά Περίφραξης

Διάφορα Πλαστικά Προφίλ